M44G Marjan
 25 września 2020 roku, godz. 10:04

Czasem tak jest