Janusz K. Janusz
 17 października 2020 roku, godz. 10:03

Jeżeli prawo uchwalono demokratycznie.