... a jednak człowiek [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 4 opinie.

... a jed­nak człowiek ewo­luuje... co­raz mniej "ludzi myślących", co­raz więcej "przemądrzałych"...

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2018, 21:32

Dok­ladnie Grze­siu. Wra­camy do epo­ki Ho­mo Erectus. 

To dru­gie jest wy­nikiem czy­jejś oce­ny, to pier­wsze faktem. 

z wiekiem dochodzę do wnios­ku, że myśle­nie, tak sa­mo jak wie­dza są dość przereklamowane
ale fakt przemądrzałość jest oz­naką pus­tki i lęku 

Coś w tym jest . 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność