Życie to idealnie następujące [...] – LadyInRed – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest LadyInRed.

Życie to ideal­nie następujące po so­bie wy­darze­nia, gdy jed­no załamu­je, dru­gie do­bija.

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Zeszyt ...
a kiedy już to­tal­nie stracę zmysł dotyku,
po­zos­ta­nie mi wierzyć.
ogar­nia od czubków palców
pop­rzez mój żołądek, kończy na ce­bul­kach włosów.
znieczulica.
bez towarzystwa.
i ja. na ok­nie. bo to tak poetycko.
ja nie lu­bię poetyckości.
a na­wet, kiedy przyjdziesz,
to co z tego?
kiedy ktoś zni­ka po­woli, to in­ni mniej cierpią. 

Zeszyt Co­kol­wiek xD 

Zeszyt fajne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

AAniutkaa85

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]