Życie poczęte na cmentarzu Mieszamy [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Fotografia XX

Życie poczęte na cmentarzu
Mie­sza­my z żywiołami
Naj­pierw z ogniem
Po­tem ze ziemią
Aż wreszcie do­pełniamy wodą
A po­wiet­rze sa­mo się wprosi
Bez pom­ru­ku sprzeciwu
Ze stro­ny troj­ga pierwszych

Czas urodzi z tej Boskiej
Do­boro­wej różnorodności
Ko­lej­ne ra­dos­ne chwilę człowie­cze­go losu
Który wcześniej będzie
Ek­scy­tującym oczekiwaniem
Niepo­kojem i troskliwością
Kon­sek­wncją modlitwą
Pracą wyobrażeniem
Wreszcie spokojem
Pew­nością szczęścia
Które będzie w zasadzie
To­warzyszyło cały czas
Ale na końcu jest jakby
Ek­splo­dowała eufo­ria

wiersz • 11 czerwca 2019, 11:39
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:42Whitename do­dał no­wy tek­st Życie jest ofiaro­dawcą, żeby [...]

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]