Zepsuta kobieta należy do [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 159 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Zep­su­ta ko­bieta na­leży do te­go rodza­ju is­tot, których mężczyźni nig­dy nie mają dosyć.

A bad wo­man is the sort of wo­man a man ne­ver gets ti­red of. (ang.) 

cytat
zebrał 200 fiszek

Zeszyt Życie
jest nowelom 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Lala 

Zeszyt ulubione
.... 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt fav
We li­ve as we dream- alone. 

Zeszyt tattoo
tattoo 

Zeszyt Moje 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt Ulu­bione od Wild'a
Z miłości do cyników. 

Zeszyt penelope 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]