Żeby wygrać nie wystarczy [...] – Alfa Centauri – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Alfa Centauri.

Żeby wyg­rać nie wys­tar­czy wal­czyć. Żaden po­jedy­nek nie wyłoni dwóch zwy­cięzców. Wal­ka o szczęście to cza­sem nie jed­na bit­wa, ale cała woj­na. Ra­mię w ra­mię w jed­nym ce­lu. Jeszcze nig­dy je­den człowiek sam nie wyg­rał woj­ny.

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2016, 01:12

Zeszyt Złote Myśli
Ma­gia słów :) 

Zeszyt myśli
zatrzymują... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.