Zdradziłam Cię we śnie [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

(nie) zdrada

Zdradziłam Cię we śnie
Nie po­wie­działam mu 'nie'
Poz­wa­lałam się do­tykać
Ciało swo­je zdobywać

Ty,le­niwie paląc fajkę
Spoglądałeś na nas uk­radkiem
Nie widziałeś w tym nic złego
Uśmie­chając się,wyszep­tałeś : 
Trwaj w swo­jej wyob­raźni,da­lej
Ja też nie istnieję,Kochanie

Za­pom­nij

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 grudnia 2015, 00:23

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]