Z czarnym wężem owiniętym [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ ZAKAZANA +

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmi­ji,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z oczu jej straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pog­matwa­na.

Plu­je swym ja­dem na ludzką rasę
i nie ma swo­jego pa­na,
sa­ma przez swój obłęd opęta­na.

Nie pat­rz jej w oczy, bo się zauroczysz
a po­tem prze­pad­niesz bez wieści.

To się w głowie nie mieści
jak zęba­mi swy­mi
roz­gry­za człowieka na części...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 grudnia 2015, 09:47

Zeszyt Cy­taty nr 1
Do opo­wiada­nia nr 1 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk