Z czarnym wężem owiniętym [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Czarna Dama : ZAKAZANA

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmii,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z jej oczu straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pog­matwa­na.

POKŁON, ścier­wo, DLA SZA­TANA !!!

Plu­je swym ja­dem na ludzką rasę
i nie ma swe­go pa­na,
sa­ma przez siebie opęta­na.

Nie pat­rz jej w oczy,
bo się zauroczysz
a po­tem prze­pad­niesz bez wieści.

To się w głowie nie mieści
jak zęba­mi swy­mi
roz­gry­za człowieka na części...

Za­pamiętaj, ścier­wo, na zawsze
treść tej nieludzkiej pieśni...
_____________________________
Przeklęta Przeklęta
Czar­na Da­mo Zakazana...
Piekło jest na Ziemi
tak pełnej Chwały Twojej.

Zgnębi­my Cię.
Udręczy­my Cię.
Wyśmieje­my Cię.
Zniena­widzi­my Cię.
Obelżywe przez­wisko Ci nadamy.

Al­bo­wiem tyl­ko tyś Przeklęta.
Tyś jest Zakazana.
Tyś dla nas najniższą...
Małą Czarną Damą.
_____________________________
Je­zu Chryste...
Pat­rz w me oczy zajebiste,
w to święto uroczyste
gdy pożeram żyw­cem na surowo
twe mięso od krwi soczys­te.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2015, 08:26

Zeszyt Je­zus Zos­tał Zdradzony...
...i za­mor­do­wany za swą dob­roć przez zdrajców ludzkości. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]