Zamieniłaś wszystko na nic. Zatraciłaś [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Myśląc o R.

Za­mieniłaś wszys­tko na nic.
Zat­ra­ciłaś się w swoim wyideali­zowa­nym przypadku,
gu­biąc to co naj­ważniej­sze,poczu­cie włas­nej wartosci
łaknąc wiecej.
Cicho szepczesz,zyskałam.

Od­wra­casz jed­nak głowę gdy na Ciebie patrzę,
od­bi­cie nas rani.
Nie widzisz te­go ? Spójrz,nie od­wra­caj
bez­myślnie głowy.


Pro­sisz o więcej,krzyczysz że kochasz,
nie pat­rz na nas tym des­pe­rac­kim wzrokiem,
nie poz­wo­le Ci
zat­ra­cić się w na­mias­tce szczęścia,-
Two­jej wir­tual­nej uto­pii.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2012, 01:54
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte