Zamieniłaś wszystko na nic. Zatraciłaś [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Myśląc o R.

Za­mieniłaś wszys­tko na nic.
Zat­ra­ciłaś się w swoim wyideali­zowa­nym przypadku,
gu­biąc to co naj­ważniej­sze,poczu­cie włas­nej wartosci
łaknąc wiecej.
Cicho szepczesz,zyskałam.

Od­wra­casz jed­nak głowę gdy na Ciebie patrzę,
od­bi­cie nas rani.
Nie widzisz te­go ? Spójrz,nie od­wra­caj
bez­myślnie głowy.


Pro­sisz o więcej,krzyczysz że kochasz,
nie pat­rz na nas tym des­pe­rac­kim wzrokiem,
nie poz­wo­le Ci
zat­ra­cić się w na­mias­tce szczęścia,-
Two­jej wir­tual­nej uto­pii.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2012, 01:54
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]