Zaczynam nowe życie. Tym [...] – Calipso – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Calipso.

Zaczy­nam no­we życie. Tym ra­zem swo­je.

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 kwietnia 2011, 19:53

Zeszyt Odzwierciedlające... 

Zeszyt ~Dunia~ 

Zeszyt Myśli i słowa 

Zeszyt Życie.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi