Zaczaruj mnie, nocą zabierz mnie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

SPRAWDZIAN

Zacza­ruj mnie, nocą
za­bierz mnie w obłąka­ny sen
kiedy zas­ta­nawiam się po co
oni ściągnęli mnie na świat ten
Ty na­daj sens mo­jemu is­tnieniu we śnie.

Trwo­ga opuściła mnie , wreszcie
cier­pienie odeszło hen, daleko
a wy dziat­ki się cie­szcie
póki dziećmi jesteście
i nie wiecie jak ciężki spraw­dzian was czeka.

Przez piękną krainę płynie rze­ka
bar­dzo sil­nym prądem rwąca
a w niej wo­da ohyd­na, paląca
pochłania za człowi­kiem człowieka,
który sam do niej się wtrąca.

W mo­men­cie kiedy wy­daje Ci się,
że wiesz wszys­tko ... wiesz gówno.

Ty­siąc ra­zy równo ...
ty­le oso­biście zda­wało mi się
dopóki nie zrozumiałam
jak bar­dzo jes­tem mała
i płacząc w traumie klęczałam
będąc zbłąkaną dziewczynką,
która w wiel­kim strachu
o swo­je życie mod­li się.

Cza­sem wy­daje Ci się, że jes­teś Bogiem,
ale to tyl­ko wiel­kości ułuda ...

Gdy wszys­tko zacznie się pieprzyć
i po­pad­niesz w wielką trwogę to zrozumiesz,
że tyl­ko szcze­ra skrucha Ci pomoże
i jest w sta­nie uczy­nić cuda,
kiedy sen­su od­na­leźć nie umiesz ...

... z jej po­mocą Ci się uda.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2015, 02:06
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]