Zabierz mnie, proszę z [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Dom Szatana +

Za­bierz mnie, proszę z Do­mu Szatana
i uwol­nij mnie z je­go łańcuchów.

Tu w ciem­nym po­koju pełzną trzy węże...
Je­den po ścianie ohyd­nie się wije,
dru­gi op­la­ta moc­no mą szyję
i szep­cze mi podłe rzeczy do ucha,
trze­ci pełznie ku mnie po podłodze
a ja się na­wet ruszyć nie mogę...
Po nodze mi pełznie i wpełza do brzucha
i zni­ka nadzieja i wszel­ka otucha...

I światła żad­ne­go ni okien tu nie ma
a drzwi na siedem spustów zamknięte
i duszę się strasznie i słyszę złe słowa,
ten trze­ci już całkiem w mej pochwie się schował
i nag­le wy­pełza przez mo­je usta
i słowa, co szep­ta ten dru­gi wychodzą...

Krew spływa po ścianach?
jej woń wstrętną czuję,
czy może to mar­twe ciało się psuje?

Za­bierz mnie proszę z te­go koszmaru.
Ja cier­pię tak strasznie piekiel­ne męki.
Przy­sięgam Pa­nie, że kiedy to zrobisz,
już nig­dy więcej nie dot­knę butelki.

De­dyko­wane wszys­tkim za­gubionym ludziom,
którzy stra­cili sens życia i zaczęli pić.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2015, 11:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność