Zabierz mnie na spacer [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Zmierzamy Razem Do Wieczności Wejścia +

Za­bierz mnie na spa­cer nocą
pośród gęstwin ig­lastych drzew.
Tyl­ko Ty i ja, nikt więcej,
wejdźmy w ten las trzy­mając się za ręce
i nucąc nasze­go przez­nacze­nia piosenkę.

Za­bierz ode mnie udrękę i roz­baw do łez,
bym śmiała się bar­dzo myśląc,
że ze śmie­chu za­raz pęknę.

Spraw by było na zaw­sze pięknie.

Twe ra­miona wiel­kie obej­mują mnie teraz,
gdy nad światem mroku
je wol­no rozpościerasz
i bramę wie­czności prze­de mną otwierasz.

Nie boję się...
Łzy płyną z mych oczu, lcz nie smucę się...
To łzy szczęścia...
Zmie­rza­my ra­zem do wie­czności wejścia.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2016, 15:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]