W życiu spotkałam kilka [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

W życiu spot­kałam kil­ka osób, które chciały mi wmówić, że jes­tem gówno war­ta i spra­wić bym przes­tała w siebie wie­rzyć. Szyb­ko zdałam so­bie sprawę, że pop­rostu chcą bym była ta­ka jak oni...

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lutego 2015, 10:55

Zeszyt Mój ci on... zeszyt ten.
Ulubione 

Zeszyt Dob­re myśli
War­te pamięci 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność