Wzrok spowity kataraktą, świat jednoczy [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Ukryte Zakończenie +

Wzrok spo­wity kataraktą,
świat jed­noczy się w szaleństwie.
Je­den sta­ry przedwojenny
film ma ty­tuł 'Dob­rze Będzie'.

Adolf Dym­sza jak gej tańczy,
oczy ma podmalowane,
wokół niego równie nędznie
skaczą pa­nie obłąkane.

Raz puści­li w telewizji,
z trzydzies­te­go dziewiąte­go ...
Wkrótce po­tem in­ny Adolf
swym gwiaz­dor­stwem prze­bił tego.

Zgad­nij, ja­ka to me­lodia ...
Pat­rz jak ład­nie tańczą oni ...
Chłopy w suk­niach, ba­by w spodniach
nie po­siadające bro­ni.

wiersz • 27 maja 2016, 23:47
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]