(...) Wzrok jej powędrował [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

Ona

"(...) Wzrok jej powędro­wał na je­go pal­ce u rąk, które zręcznie op­la­tały jej nad­gar­stek u pra­wej ręki. Czuła jak zsu­wa się z krawędzi łóżka i z lek­ka opa­da na je­go ciele. Jej oczy wciąż wpat­rzo­ne w je­go, wychwy­tywały naj­ważniej­sze ges­ty, słowa szep­tem wy­powiada­ne. Czuła je­go od­dech na swoich oboj­czy­kach, prze­mie­szczający się wyżej... na­wet nie zda­wał so­bie spra­wy ile ra­zy dreszcze przeszły jej całe ciało nie przes­tając ani na mo­ment. Sy­ciła ser­ce zagłębiając się w je­go oczy. Kar­miła sprag­nione bla­de po­liczka sma­kiem je­go ust, pieściła doj­rzałe uczu­cie słysząc 'kocham Cię' (...)"

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lipca 2011, 23:15
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi