Wznieś mnie ku niebu [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wspomnienie Cierpienia

Wznieś mnie ku niebu delikatnie
na swych skrzydłach cudownych
do twych chmur mis­tycznych i wpro­wadź mnie
w nas­trój niez­wykły, ma­giczny i spraw
bym poczuła się znów jak mały bo­bas śliczny.

Choć minęło już cza­su tyle
to ja na­dal wszys­tko dob­rze pamiętam...
Two­ja twarz do mnie
jak do aniołka uśmiechnięta
i ser­ce twe miłością do mnie przepełnione,
czuję, że w niebiańskim morzu eufo­rii tonę.

Aż nag­le zza chmur tych pięknych
wyłania się czar­ny anioł przeklęty
i skrzydłami swoimi pas­kudny­mi
wściek­le trzepocze
i coś nieopi­sanie straszne­go wy­ziera mu z oczu
gdy ser­ce me prze­rażone
swą włócznią prze­bija okrutnie...

Uderzam o ziemię w ułam­ku sekundy
i zak­rwa­wiona od upad­ku
poz­bierać się nie mogę.
Te­raz czuję tyl­ko koszmar­ny ból
i prze­nik­liwą trwogę
i uwie­rzyć nie mogę, że to się stało.

Jed­nak to już tyl­ko wspomnienie.
Daw­no już przeszło mi tam­to cierpienie
i już daw­no bo­leć mnie przestało.

Te­raz wiem, że twa miłość
była tyl­ko moim złudzeniem
i tyl­ko mo­je ser­ce Ciebie kochało
a two­je mnie je­dynie oszukiwało.

Na ko­niec przy­pomnę wdechę słowa
cy­tato­wego ko­legi An­drze­ja,
wieńcząc ni­mi ten utwór
o wspom­nieniu cierpienia...

Myślę, że on na­pisał to z przykrością...

'' Za­bawa człowiekiem
kończy się sa­mot­nością...''

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2015, 10:37
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]