Wysłałam wiadomość do szeptu [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Mesjasz Zła +

Wysłałam wiado­mość do szep­tu wiatru....
His­to­rię moją opo­wie­działam morzu...
Nor­malnie tyl­ko one mnie słuchają,
ale jest ktoś, na myśl o kim mówię
... myślę : '' O Boże ''

Ra­zi mnie jej piękno
i wca­le nie wstyd mi, że jes­tem lesbą....
Kocham ją na pew­no !

Dzieci bez duszy
i mężczyźni bez ser­ca wokół mnie
często mam wrażenie,
że chcą skrzyw­dzić mnie.

Czar­ne niebo i krwa­wy księżyc na­de mną,
kiedy woj­na nad­chodzi ... wiesz, że to na pewno.

Boję się, kiedy człowiek to nie-człowiek
i trak­tu­je dru­giego jak ścierwo...
Gwałt i po tym ku­la w łeb...
... ni­by sce­na z fil­mu, ale
za­biło mnie to...

... ja­koś nie mieści mi się to w głowie....
...Gdze to?

Niedaleko....

.. obok... 

Na­de mną czar­ny obłok...
i twarz jej blado-lica...
Która pół na pół...
... fas­cy­nuje mnie i zachwyca...

* 4 J.M. *


Odtwórz

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 czerwca 2015, 11:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]