Wypierd człowieczy kosmiczny W marzenia [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Fyrfl wypierd

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie właści­cielem ki­na porno
O złowie­szczej naz­wie "GWAŁT"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Założyć sto­warzysze­nie mas­turbac­ji analnej
O zjeżonej naz­wie "KRET"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie człon­kiem koła czytaczy
Dzieł Le­nina w trakcie
Uj­mująco-roz­czu­lające­go ak­tu strzelistego
Od­da­wania kału o pun­ko­wej naz­wie "SEDES"

Być ser­cem serc dla serc
Po­mimo...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2012, 10:20
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni