Wygodniej jest żyć dla [...] – Naja – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Naja.

Wy­god­niej jest żyć dla ko­goś niż dla siebie, bo prze­cież łat­wiej wte­dy wy­magać i łat­wiej wszys­tko uza­sad­niać...

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 kwietnia 2015, 00:10

Zeszyt mozaika
życie 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt Dob­re myśli
War­te pamięci 

Zeszyt Złote Myśli
Ma­gia słów :) 

Zeszyt mądre ;p
mądre cy­taty i powiedzenia 

Zeszyt Życiowe 

Zeszyt La sa­ges­se de l'âge
Les mots dans le­quel je me trouve 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LiaMort

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.