Wyczuwam to w Tobie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Tak Bardzo Pragnę...

Wyczu­wam to w To­bie na odległość...
Czuję to i widzę w twoich oczach...
Dzięki mnie czu­jesz się ta­ka urocza
i znów tak słod­ko jak wte­dy gdy byłaś młoda.

Już nie myślisz, że to ta­ka szkoda,
że star­sza już jes­teś, bo te­raz oddychasz
mo­jego hip­no­tyzujące­go uro­ku powietrzem
i na­miętność wiel­ka uno­si twe serce,
na skrzydłach swych
za­bierając Cię do mo­jego raju.

Jeśli tyl­ko zechcesz,
nas dwie naj­piękniej­sze chwi­le w życiu czekają
tak jak wszys­tkie stworze­nia na tym świecie,
które piękne­mu za­kocha­niu ulegają...

Tak bar­dzo pragnę być jedną z tych...

... które szczęście mają.

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2014, 20:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]