Wycie wilków rozległo się [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Gęsta Mgła +

Wy­cie wilków roz­legło się w powietrzu,
strach roz­prysnął się niczym krwa­wa bańka,
noc do­piero się zaczęła,
na ucztę wiele godzin po­zos­tało nam do poranka.

U me­go bo­ku mo­ja je­dyna wyb­ranka stoi
i również nicze­go się nie bojąc
w swym uśmie­chu obłędnym
szczerzy do mnie swe os­tre zęby.

Pop­rzez gęstą mgłę fru­niemy razem
zwias­tując dwuoso­bową za­razę głodu krwi,
nie do końca pew­ne czy to nam się śni czy nie...

Przed na­mi już bla­de światła okien wios­ki ja­wią się.

Dziś, jak zwyk­le po dwie oso­by na łebka...
dla mnie mąż z chłopcem
a dla Ver­cetti soczys­ta ko­bieta i młoda dziewka...
naj­bar­dziej pożywna
i naj­sma­kowit­sza ta­ka krew­ka jest ...

Lecz pier­wszy mu­siał zos­tać wyssany
uja­dający wściek­le pies.

Oni nie do­padną nas nigdy
i nikt z nich nie uczy­ni nam krzywdy,
al­bo­wiem my krwiopij­cze dwie
zni­kamy i zja­wiamy się tyl­ko w gęstej mgle.

* 4 Ver­cetti *
(Oraz dla P.R. , dziękując za uwagę)

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 września 2015, 11:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]