Wybudowałem bunkier przeciwuczuciowy zaminowałem wszystko [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Wy­budo­wałem bun­kier przeciwuczuciowy
za­mino­wałem wszys­tko wokół
Og­rodziłem słów kol­czas­tym dru­tem

A jeśli podświado­mie zos­ta­wiłem
niedom­knięte drzwi tajemne?
Żeby uciec stąd gdziekolwiek
gdy już nikt mi nie przy­niesie
ani krop­li źródla­nej, czys­tej wo­dy
by za­topić wys­chniętą samotność...

Którędy wlazłaś cholero?!!!
Już dob­rze, usiądź, og­rzej dłonie
Co w tym dziw­ne­go? Zaw­sze ro­bię sobie
dwie her­ba­ty...

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 grudnia 2011, 14:21

Zeszyt lubię
... 

Zeszyt Słoneczne chwi­le życia 

Zeszyt ta­kie troche inne 

Zeszyt za­gubione marze­nia wiersze 

Zeszyt Głębia wyjątkowości.
Każda myśl ma głębie. Zmierz ją. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]