Wspomnienia w końcu stracą [...] – HomelessAnja – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest HomelessAnja.

Wspom­nienia w końcu stracą swą przej­rzys­tość, praw­da sta­nie się wątpli­wa, a Ci z który­mi sy­pialiśmy, od cza­su do cza­su zaszczycą obec­nością nasze sny.

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 października 2011, 01:20
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]