Wiersz jest zapisem [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Gdzie, komu i co trzeba?

Wier­sz jest za­pisem chwili,

Na­wet mo­men­tu w niez­godzie ze sobą,

Stąd tak trud­no od­po­wie­dzieć ci,

Gdzie byłem w poszczególnych literach

I cze­mu tam jest i,

Zaś prze­cin­ka w nim brak.

Cza­sem na początku,

Na­wet pisze się w związku z czymyś,

Ko­muś prze­ciw, a ko­muś lub czemuś,

Chcąc po­dać po­mocną dłoń.

Po­tem jest reakcja,

Ucząca po­wołujące­go obojętności.

Im głośniej­sze przywoływania,

Tym dzba­nowi le­piej bez ucha.

Oczy­wiście, że dziś już nikt

Nie piszę do szuflady,

Jak mężczyz­na, co tra­fił do internatu

Z przyszłymi pielęgniarkami,

Nie kocha się sam ze sobą.

Jest ścisk. Często krzyk,

Pre­ten­dujący do piedestału,

Nap­rawdę święte­go oburzenia.

"Ale my to ma­my gdzieś.

Dokład­nie tam."

Trze­ba, to przedłużyć ważność

Gro­bu pradziadków,

Na ko­lej­ne 20 lat.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2019, 12:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]