W głowie mam drabinę [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

W głowie mam dra­binę marzeń. Zdo­bywam każdy jej szcze­bel, szyb­ciej czy wol­niej. To, że jeśli "jestem blis­ko,nie oz­nacza,że bliżej",ale sta­ram się i nie przes­tanę.Jes­tem bliżej dziś a da­lej wczo­raj. A, jut­ro do­sięgnę(mam nadziejęę!) ko­lej­ne­go szczeb­la z tej pie*onej dra­biny po­rytych marzeń. Moich marzeń.


/obym codzien­nie była taką op­ty­mis­tką . oO 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 sierpnia 2010, 23:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi