Uwielbiam spływać po tobie [...] – kati75 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kati75.

D(r)eszcze

Uwiel­biam spływać po to­bie cała
krop­la po krop­li sączyć się do ust
prze­nikać deszczem między pal­ca­mi
za­tapiać się w oceanie błękitu

ożywam na no­wo w twoich
ra­mionach na szyi oplatam
siebie wni­kam jak kos­tka lodu
w każdy za­kama­rek ciała

mok­niemy na po­duszkach dłoni
łak­niemy se­kund jak spragnieni
wędrow­cy na pus­ty­ni poszukujemy
zielo­nej oazy nasze­go szczęścia
Odtwórz

erotyk
zebrał 6 fiszek • 12 czerwca 2019, 17:13
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]