Usiadł na chwilę zmęczony [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Usiadł na chwilę zmęczo­ny ognianiesieniem.
Chma­ra dzięciołów ob­siadła mu głowę.
Wie­czo­rem od­le­ciały, jak bom­bowce lecące na... misję.
Uj­rzał jas­ność i myśl ta­ka zaświ­tała mu w głowie:
- Piep­rzyć ludzi, te­raz so­bie za­palę...

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 sierpnia 2011, 11:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność