Uciekałam przed zakrwawioną zmorą, wieczorową [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ TO ONA +

Uciekałam przed zak­rwa­wioną zmorą,
wie­czo­rową porą o zmierzchu,
przez zimną wodę w fosie
do zam­ku, w którym mie­szkam ...

I pa­nicznie prze­rażona myślę ...
' To Ona ' , bla­da, szcupła
i całko­wicie ob­nażona zmora
por­wie mą duszę te­go wie­czo­ra ...

Po chwi­li znikła zmora
i strach też cały zniknął
kiedy do zwier­ciadła obrócona
spoj­rzałam w jej oczy, mówiąc ' To Ona '...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2015, 14:27
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]