Ty, niedojrzałe Serce,nie zawodź nie [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Kwaśne

Ty, niedoj­rzałe Ser­ce,nie zawodź
nie ek­splo­duj
Na płatek przeszłości ,drgając
te­raźniej­szości w twarz

Zam­knij dopływy krwi,niech umiera
za­rodek niech się nie przeis­toczy w całko­witość

na­wet gdy­by czuło,że po­win­no.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:03

Zeszyt Ulu­bione wiersze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

M44G

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]