Tworzę aby spojrzeć na [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Zwierciadło lęku i krzywd.

Tworzę aby spoj­rzeć na sa­mego siebie
Aby wstać z miej­sca i nab­rać dystansu
Tak, aby dos­trzec z lo­tu pta­ka, pat­rząc w dół
Gdzie i jak sie­dzi w sa­mot­ności dusza ma

Chciałbym stworzyć zwierciadło
Z bólu cier­pienia z lęku i krzywd
Które od­bi­jałoby rzeczy­wis­ty obraz
Złej dzi­siej­szej po­zor­nej Miłości

By w drżeniu rąk i kołata­niu serc
Rozróżniać światło prawdy
Od za­ciem­nionej praw­dy kłamstw

Tak, aby żar uczuć drgał oddechem
Aby łza była pryszni­cem dla brud­nych dusz
A nie jak zar­dze­wiały kujący dla ciała gwóźdź

Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2016, 19:53

Zeszyt ser­ce podpowiada
zat­rzy­maj się, poczytaj... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.