Trzeci dzień, jeszcze mierzi, jeszcze [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

żałobne wycie wiatru

Trze­ci dzień, jeszcze mierzi,
jeszcze stru­ta w lęku,
ale coś w tym jest takiego,
że for­mu­je niez­wykły sen.

Tej no­cy słyszałam
diabo­liczne pieśni żałobne
śpiewa­ne przez dwo­je dziewcząt
młodych i pięknych wydających
z siebie prze­raźli­we dźwięki
wy­cie wiat­ru przypominające.

Ja­kiś głos nieokreślony
i z ciem­ności stworzony
po­wie­dział do nich o podwójnym
mor­der­stwie na autostradzie
i na­kazał iść po nie -
te dwie ofiary za­mor­do­wane
a wcześniej zgwałcone
by dusze ich w to miej­sce przy­wieść...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 października 2014, 10:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]