Trzeba być kimś, jeśli [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Trze­ba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś.

cytat dnia z 15 sierpnia 2010 roku
zebrał 94 fiszki

Zeszyt In­spi­rujące cytaty
... 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Za­pisa­ne na piasku
Wszys­tkie cy­taty, które zwrócą moją uwagę. 

Zeszyt Inne 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Zna­ni . 

Zeszyt "Moe" cytaty. 

Zeszyt Życie,życiem 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]