To życie było bolesne... zbyt [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Smile Forever to Sweet Death +

To życie było bolesne...
zbyt bo­les­ne by mogło dłużej trwać.

Te­raz, gdy wiem że umarłam,
przes­tałam się śmier­ci bać.

Jest dob­rze, jak nic nie boli
i gdy się nicze­go nie boisz.

Cier­pienie już zwyk­le mi zbrzydło,
śmierć przyszła je słod­ko ukoić.

Dzi­siej­sze­go wieczora
uj­rzałam w lus­trze twarz praw­dzi­wego upiora.

Na to, by po­godzić się z prawdą
dziś właśnie przyszła pora.

Umarłam już daw­no temu.
Cier­piałam próbując żyć.

Nie będę stąd więcej uciekać,
bo dob­rze jest tu­taj być.
Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 sierpnia 2015, 00:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność