Tonę w grząskim bagnie, zanurzona [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Grząskie Bagno +

Tonę w grząskim bagnie,
za­nurzo­na już po szyję błagam...
chwyć mą dłoń i wy­ciągnij mnie,
za­bierz mnie do do­mu i pozwól,
niech się umyję z tej ohyd­nej mazi.

Jeśli masz wszys­tko to, o czym marzysz
to to do­ceń i rzuć żebrakowi
choć je­den set­ny z te­go procent,
rzuć ochłap psu i wrzaśnij :

' Nie przychodź więcej tu ! '

Po­pełniłam błąd znów...
Błąd znów popełniłam...
Co ja zno­wu zro­biłam ?!
Zno­wu na umór piłam
i tym ra­zem w wyjątko­wo wiel­kiej trwodze
się pogrążyłam, chcąc za­pić się na śmierć,
lecz nie udało się... już jest trochę jaśniej...

Czy ten który twier­dzi, że może mi pomóc
nap­rawdę mi pomoże?

Czy mam mu uwie­rzyć, że będzie lepiej?
Czy mam myśleć, że będzie co­raz gorzej?

Nag­le mówię do siebie : ' Ot­rząśnij się !
Nikt nie mówi do Ciebie na per 'ty psie',
bo nie jes­teś prze­cież psem w budzie,
dookoła Ciebie są ludzie!

Wszys­cy na tym świecie żyjemy
i na jed­nym wo­zie jedziemy,
na jed­nej łodzi płyniemy
i jeśli po­magać so­bie wza­jem­nie nie zaczniemy...

... to w grząskim bag­nie uto­niemy.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 grudnia 2015, 12:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]