Tęsknię. Za swoim życiem, [...] – Sunbeam – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sunbeam.

Tęsknię

Tęsknię. Za swoim życiem, które nig­dy się nie wy­darzyło.
Tęsknię za po­całun­ka­mi, słod­ki­mi jak gwiaz­dy, które roz­wiał daw­no wiatr. Za do­tykiem. Po­ruszającym najgłębsze od­chłanie duszy. Za tym co się nig­dy nie zdarzyło, a prze­cież mogło. Gdy­by nie strach. Tęsknię. Za wzro­kiem Twym, który pieścił mnie zachwy­tem. Nie spo­tyka­nym. Za roz­mo­wami bez snu.
Tęsknię. Za cza­sem, gdy do­ba po­win­na mieć 48 godzin. Za marze­niami. Ciałem. Sobą.
Tęsknię.
Umieram z tęskno­ty.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]