Ten Ktoś nadzieją [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

PUNK DOBRYCH LUDZI

Ten Ktoś nadzieją uczy­nił ziemię,
A po­tem po­siał na niej miłości łan.
Złoto praw­dzi­we, które­go tak bardzo
Bar­dzo dużo pot­rze­ba w życiu nam.

My tyl­ko, nim wy­bije końca dzwon,
Mu­simy zeb­rać i roz­dać ten plon.
Nie bojąc się szatę dzielić na dwie,
Choć zapłatą o wro­gu lu­du pieśń.

Choć egze­kucją na­wet cy­wil­na śmierć
I jeszcze szy­der­stwem op­lują mnie.
Ciebie nazwą od­szcze­pionym nieudacznikiem
Śmier­telnym sys­te­mu przeciwnikiem.

Nic to nic nam gdy fun­da­men­tem Bóg,
Gdy wiarą uczci­wej uczyn­ności cud.
Cze­kamy ze spo­kojem na jej wyniki,
Wszys­cy wszys­tkim chustą świętej We­roni­ki.

wiersz • 13 maja 2019, 14:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]