Ten Ktoś nadzieją [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

PUNK DOBRYCH LUDZI

Ten Ktoś nadzieją uczy­nił ziemię,
A po­tem po­siał na niej miłości łan.
Złoto praw­dzi­we, które­go tak bardzo
Bar­dzo dużo pot­rze­ba w życiu nam.

My tyl­ko, nim wy­bije końca dzwon,
Mu­simy zeb­rać i roz­dać ten plon.
Nie bojąc się szatę dzielić na dwie,
Choć zapłatą o wro­gu lu­du pieśń.

Choć egze­kucją na­wet cy­wil­na śmierć
I jeszcze szy­der­stwem op­lują mnie.
Ciebie nazwą od­szcze­pionym nieudacznikiem
Śmier­telnym sys­te­mu przeciwnikiem.

Nic to nic nam gdy fun­da­men­tem Bóg,
Gdy wiarą uczci­wej uczyn­ności cud.
Cze­kamy ze spo­kojem na jej wyniki,
Wszys­cy wszys­tkim chustą świętej We­roni­ki.

wiersz • 13 maja 2019, 14:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat