Tam na dworze złego [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Czarny Stańczyk

Tam na dworze złego króla
czar­ny stańczyk tańczy, tańczy ...
os­tre noże trzy­ma w dłoniach
w swoim tańcu opętańczym
a nad zam­kiem tym demony
och la­tają, jak la­tają ...
już ry­cerze w twar­dych zbrojach
do złej woj­ny się szykują.

Z gęstwin lasów nieskończonych
słychać la­ment se­tek Ban­shee ...
Nad­la­tują złe demony
a pod ni­mi czar­ny stańczyk
a przed ni­mi idzie wojsko,
w twar­dych zbro­jach tłum ry­cerzy ...
Król oglądał będzie wojnę
ze swo­jego zam­ku wieży.

Ar­mia prze­ciw ar­mi staje,
roz­poczy­na krwawą bitwę ...
Czar­ny stańczyk w swo­jej dłoni
wtem ot­wiera os­trą brzytwę
a de­mony w ciała mężów
och wstępują, jak wstępują ...
król podzi­wia z zam­ku wieży
jak ry­cerze się mordują.

Wra­ca z bit­wy kil­ku mężów
a za ni­mi czar­ny stańczyk ...
w las scho­wały się demony,
uciszyły la­ment Banshee.
Król po­wita swych zwycięzców
krwa­wym wi­nem naj­wspa­nial­szym ...
będzie uczta póki znowu
czar­ny stańczyk nie za­tańczy.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 10:45
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 11:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

dzisiaj, 11:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Nędzne wnętrze nie ma [...]

dzisiaj, 11:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 11:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 11:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]