Tam na dworze złego [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Czarny Stańczyk

Tam na dworze złego króla
czar­ny stańczyk tańczy, tańczy ...
os­tre noże trzy­ma w dłoniach
w swoim tańcu opętańczym
a nad zam­kiem tym demony
och la­tają, jak la­tają ...
już ry­cerze w twar­dych zbrojach
do złej woj­ny się szykują.

Z gęstwin lasów nieskończonych
słychać la­ment se­tek Ban­shee ...
Nad­la­tują złe demony
a pod ni­mi czar­ny stańczyk
a przed ni­mi idzie wojsko,
w twar­dych zbro­jach tłum ry­cerzy ...
Król oglądał będzie wojnę
ze swo­jego zam­ku wieży.

Ar­mia prze­ciw ar­mi staje,
roz­poczy­na krwawą bitwę ...
Czar­ny stańczyk w swo­jej dłoni
wtem ot­wiera os­trą brzytwę
a de­mony w ciała mężów
och wstępują, jak wstępują ...
król podzi­wia z zam­ku wieży
jak ry­cerze się mordują.

Wra­ca z bit­wy kil­ku mężów
a za ni­mi czar­ny stańczyk ...
w las scho­wały się demony,
uciszyły la­ment Banshee.
Król po­wita swych zwycięzców
krwa­wym wi­nem naj­wspa­nial­szym ...
będzie uczta póki znowu
czar­ny stańczyk nie za­tańczy.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 10:45
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]