tak bar­dzo przyz­wycza­jono nas [...] – danioł – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest danioł.

tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 17:34

Zeszyt małe for­my literackie
mądrość, pros­to­ta itd. 

Zeszyt Praw­dy życia.
Te ciekawe. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LiaMort

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]