Szpony depresji w serce [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Hard Experience

Szpo­ny dep­resji w ser­ce dziecka
wbiły się okrutnie.
Ono w duszę wyk­rwa­wia
uczu­cia tyl­ko negatywne.

Nie po­możesz mi ani ja Tobie?
Nie po­kochasz mnie ani ja Ciebie?

'Pomóż sa­mej so­bie i kochaj siebie' -
po­wie­dział mi ktoś, kto źle mi nie życzył...
'Przy­pom­nij te słowa so­bie,
kiedy czas Cię doświadczy
i praw­dy o 'ludziach' się dowiesz.
Niech twa dusza nie krzyczy, bo nie ma sensu
wrzeszczeć wściek­le w po­wiet­rze do oprawcy,
który słów twych nie usłyszy nig­dy :

' Co ty ze mną i dlacze­go to zrobiłeś?!'...

...żeby sa­mej so­bie do­dawać tym tyl­ko krzywdy'.

I widzisz, zro­zumiałam, że co Cię nie zabije
to Cię wzmoc­ni lub uczy­ni dziwniejszą
i żeby zaak­cepto­wać samą siebie,
ja­ka bym nie była - to stało się dla mnie
rzeczą najistotniejszą.

Więc jeśli mnie nie lu­bisz, to trudno
tyl­ko nie wchodź mi w drogę.

Bo jeśli szczęście ci zbrzydło
i trwogę chcesz poczuć
to chętnie ci w tym po­mogę.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 września 2014, 07:55

Zeszyt Wszystko
:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]