świadoma wszystkiego odróżniam dobro od [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ fantastyczny sen +

świado­ma wszystkiego
odróżniam dob­ro od zła,
chłam od geniuszu,
słuszność od błędu
i te­raz, gdy szansę mam
uwol­nić się od obłędu
to ją w pełni wykorzystam.

Jed­nak rzeczywistość
przy­bija mnie do ziemi
i pełznie na prze­ciw mnie.

Nie mam wyboru,
muszę prze­ciw­sta­wić się jej.

Nad ziemię unoszę się
i pluję na nią z góry
swoim fan­tastycznym snem.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2015, 11:30
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]