Strzeż się szatańskich demonów, bo [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Bez Tytułu +

Strzeż się sza­tańskich demonów,
bo one żyją wśród nas.
Wyglądam z wy­sokiego balkonu,
prze­cieram oczy i pat­rzę na świat.

Nie piję już trzy miesiące
a do­piero te­raz zaczy­nam myśleć.
Zaczy­nam dru­gie życie,
opuszczam pi­janą sa­mot­ności wyspę.

Myślałam, że to koniec,
ale to diabeł zwa­bił mnie w swoją pułapkę.
A jed­nak nie zgniłam w grobie,
choć przyjęłam kil­kukrot­nie śmier­telną dawkę.

Ta siła, która chce żebym żyła
dała mi szansę, której nie mogę zmarnować.
Nieza­leżnie od te­go
jak bu­tel­ka da­leko by była ...
Gdy po nią sięgnę, koszmar zacznie się od no­wa.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2016, 12:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera