Spytała raz córka swego [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Jezus Chytrus +

Spy­tała raz córka swe­go tatusia,
bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ...
Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła,
bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ...

- Dlacze­go święta wielkanocne
i bożego na­rodze­nia
zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ?

- Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki,
więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córu­siu.

fraszka
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 20:04
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]