Spraw, żeby moje serce [...] – Aguchaaa – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Aguchaaa.

Spraw, żeby mo­je ser­ce choć na chwilę zawładnęło ro­zumem, a mo­tyle miłości za­mie­szkały w moim brzuchu. Spraw, żebym cho­ciaż na mo­ment za­pom­niała, że tak nap­rawdę nie jes­teś mnie wart, wszys­tko co mówisz to wiel­ka far­sa. Spraw by na jedną se­kundę mo­ja niena­wiść do Ciebie zmieniła się w miłość. Spraw, bym wyrzu­ciła z pa­mięci wszys­tkie te złe rzeczy, których się do­puściłeś. Spraw, abym po­now­nie się w To­bie za­kochała. A po­tem mnie porzuć, a ja w roz­paczy, znów się zat­racę. A po­tem mnie po pros­tu porzuć...

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:38

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Miłość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Konstantine

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]