Spostrzegam twarze ludzi, którzy idą [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ TAJEMNICA +

Spos­trze­gam twarze ludzi,
którzy idą do piekła,
pow­tarzających imię Mat­ki Boskiej,
która daw­no się ich wyrzekła.

Spos­trze­gam twarze ludzi
w grzechu zastygnięte,
za­kocha­ne w swo­jej brzydocie,
niena­widzące te­go co piękne.

Dos­trze­gam twarze ludzi,
którzy za lep­szych się mają,
pot­ra­fiących tyl­ko odbierać
a sa­mi nig­dy nic nie dają.

Dos­trze­gam twarze ludzi
smut­ne, zagubione
i choć sta­ram się być twarda
to sa­ma często we łzach tonę.

Dos­trze­gam twarze dzieci
nieświado­me i niewinne.
Pa­miętam kiedy byłam dzieckiem...
wszys­tko wokół zda­wało się inne.

Spos­trze­gam ob­ce oczy,
iry­tujące spojrzenia.
Ich wzrok ra­zi zepsuciem
i w mor­der­czy­nię mnie zmienia.

Dos­trze­gam słod­kie pieski,
przeurocze zwierzątka
i cieszę się, że sa­ma posiadam
kocha­nego pies­ka i śliczne­go kotka.

Od­kryłam tajemnicę
jak po­kochać samą siebie...
zaczęłam żyć dla ko­goś, kto mnie pokochał
i myśląc o niej czuję się jak w niebie.

* 4 Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]