Są na tym świecie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

* Rymowane Przebłyski z Dzieciństwa *

Są na tym świecie żmi­je pokrętne , 
ro­baki wstrętne pod ludzką pos­ta­cią , 
co zniszczyć z zaz­drości
chcą wszys­tko , co piękne
i karcą swe dzieci gdy przez nie płaczą ...

Tu­taj ry­mowan­ka się zmienia ...

Ja wiem, że ty masz ser­ce z kamienia
i zrzu­casz ten ka­mień na mo­je ser­ce ,
lecz ja już mam dość za twe grzechy cier­pienia ,
więc zrzu­cam ten ka­mień na mo­je ręce .

Jest większy o wiele niż mi się zda­wało ,
to głaz raczej wiel­ki niż mały ka­mień .
Przyg­niatam nim z góry ohyd­ne twe ciało
i kości przeklęte twe wszys­tkie łamię .

___________________________________________
Łat­wiej jest udzielać rad niż po­magać .
Łat­wiej jest mar­twić się o siebie niż współczuć .
Łat­wiej za­pom­nieć o problemie
niż się z nim zma­gać .
Mo­je ser­ce to kłębek po­mie­sza­nych uczuć .
___________________________________________
Gdy płaczesz sa­mot­nie stra­piona w nocy
i nie ma ni­kogo, kto chciałby Ci pomóc ,
choć błagasz o li­tość i wołasz 'PO­MOCY' ,
to wiesz, że nie możesz się zwie­rzyć ni­komu .

I wiesz, że z prob­le­mem twym jes­teś sama
i sa­ma z nim mu­sisz so­bie po­radzić .
Przet­rwałam to piekło , bo jes­tem twarda
a ty już nie mu­sisz nic więcej mi radzić .

* Ry­mowa­ne Przebłys­ki z Dzieciństwa *

Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2015, 06:51
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]