Rozpływam się w mroku, czy [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Spontan po Przebudzeniu

Rozpływam się w mroku,
czy nie ma stąd powrotu?
Sen za­biera mnie w to­talną ciemność
i nic mi się nie śni znów tyl­ko czerń,
która prze­siąka mą zbłąkaną duszę.

Muszę pocze­kać na ko­lejną podróż, muszę
w sen­ne zaświaty odpłynąć
łodzią moją mistyczną
i twarz moją bladą śliczną
zos­ta­wić na podziw dla te­go jed­ne­go jedynego,
który za rękę mnie pro­wadzi zagubioną,
moją dla mnie niewidzialną ścieżką.

Spójrz w lewo...
To czer­wień w czerń zapadająca
za ciemną ziele­nią ukryta
co z roz­szar­paną pad­liną w ciem­nym lesie
mi się ko­jarzy i zno­wu mi się marzy
a jest prze­cież w za­sięgu ręki.

Cier­pię piekiel­ne męki.

Niewidzial­ny ogień pa­li mnie,
łapię więc za szyjkę zielo­nej butelki
i gaszę go bru­nat­nym wi­nem
aż nic nie zos­ta­je na dnie...

Oh, co za ul­ga... tak błogo czuję się.

Jest trze­cia nad ranem,
ale na­razie nie mar­twie się...

Mam jeszcze dwie...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2014, 04:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]