Raz się rodzimy, raz [...] – BassTille – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest BassTille.

Raz się rodzi­my, raz umiera­my. A starze­jemy się co se­kundę . 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 lipca 2013, 00:25

Zeszyt Ar­chi­wum X
Do prze­myśle­nia na po­tem . 

Zeszyt 2013

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

cala_ja

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]